Aktywni Społecznie ASy

Aktywni Społecznie ASy

Radny Marcin Stempniak

Wiek: 39 lat
Miejsce zamieszkania: Leszczyny
Wykształcenie: wyższe (pedagog pracy i doradca zawodowy)
Zawód wykonywany: specjalista ds. funduszy unijnych
Rodzina: żonaty, dwie córki Hobby: jazda na rowerze i snowboardzie

Członek komisji:

 • Komisja Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Mienia i Ładu Przestrzennego
 • Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
 • Komisja Oświaty

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, administracji i sektorze prywatnym nauczyło go czerpać z różnorodności przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży, czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we współpracy z lokalnymi liderami, samorządowcami i przedsiębiorcami, przyczyniła się do rozwoju jego aktywności społeczno – zawodowej na rzecz dobra wspólnego.

 • Członek Zarządu Funduszu Lokalnego RAMŻA (od 2010 roku),
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Leszczyny Osiedle (kadencja 2016-2020),
 • Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (2016 – nadal),
 • Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach (2014-2016),
 • Pomysłodawca i organizator 3 edycji Gminnego Zjazdu Seniorów w Czerwionce-Leszczynach,
 • Inicjator i autor 2 edycji LESZCZYNIADY – dzielnicowego dnia sportu w Czerwionce-Leszczynach,
 • Założyciel Klubu Seniora w Leszczynach oraz gminnego koła wolontariatu,
 • Realizator kilkudziesięciu inicjatyw dla mieszkańców, w tym wycieczki/baliki/festyny/pikniki,
 • Koordynator lokalny programu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE (od 2010 roku),
 • Ekspert od pisania, realizacji i oceny projektów unijnych oraz samorządowych,
 • Doradca i szkoleniowiec dla przedstawicieli organizacji społecznych i urzędników,