Aktywni Społecznie ASy

Aktywni Społecznie ASy

Radny Marcin Stempniak

Witam, nazywam się Marcin Stempniak, urodziłem się w Rybniku w 1981 roku, mam dwie córeczki Zosię i Hanię oraz żonę Karinę. Zawodowo jestem związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie od 12 lat pracując jako specjalista od funduszy unijnych i kierownik zespołu, wspólnie pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów dotacji i zrealizowaliśmy wiele projektów dla mieszkańców regionu. Dodatkowo jestem ekspertem oceniającym projekty dofinansowane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – oceniłem dotychczas kilkaset projektów, m.in. dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz województw śląskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i wojewódzkich urzędów pracy ze Szczecina i Katowic.

Jako pracownik samorządowy, działacz społeczny, radny i wolontariusz zawsze pracuję na rzecz osób potrzebujących oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jestem pracoholikiem i wszystko co robię, pracując w różnych zespołach, zawsze staram się wykonywać w pełni profesjonalnie i z pełnym oddaniem sprawie. W działaności gminnej, najpierw będąc prawie 10 lat związany z fundacją RAMŻA (członek zarządu), a od kilku lat ze stowarzyszeniem AKTYWNI SPOŁECZNIE (prezes i współzałożyciel organizacji) i wcześniej z RADĄ DZIELNICY LESZCZYNY OSIEDLE (przewodniczący rady) wdrażaliśmy różne pomysły dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy. Miałem przyjemność kreować, inicjować i współuczestniczyć w licznych wydarzeniach i projektach jak np.:

 • Organizacja pięciu edycji LESZCZYNIADY – gminnego dnia sportu;
 • Sztafety rowerowe i amatorskie turnieje siatkówki dla mieszkańców;
 • Organizacja trzech gminnych zjazdów seniorów;
 • Realizacja projektu przywódczego kształtującego postawy i umiejętności gminnych liderów/liderek;
 • Uruchomienie dwóch szkolnych kół wolonatariatu;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Współpraca i partnerstwa z gminnymi organizacjami pozarządowymi;
 • Organizacja licznych pikników, festynów i wydarzeń otwartych dla mieszkańców.

Dlaczego kandyduję na radnego-odpowiedź w filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=2IVhE0pqXmA

Jako radny w kadencji 2018-2024, podejmowałem działania oraz współdecydowałem o takich inwestycjach/projektach jak np.:

 • rewitalizacja Zameczku w Leszczynach oraz Parku Furgoła w Czerwionce,
 • budowę placów zabaw we wszystkich dzielnicach i sołectwach gminy,
 • projekty instalacji fotowoltaicznych na gminnych budynkach (oszczędności energii),
 • bodowa żłobka w Leszczynach i oddziałów przedszkolncyh w Dębieńsku,
 • instalacje monitoringu miejskiego w newralgicznych miejscach gminy,
 • remonty chodników/dróg oraz nowych przejść dla pieszych i modernizacji oświetlenia.

Systematycznie i konsekwentnie współpracuję z przedstawicielami samorządu, ze stowarzyszeniami i fundacjami, przedsiębiorcami, lokalnymi działaczami i działaczkami społecznymi oraz pozostałymi mieszkańcami. Regularnie dzielę się z mieszkańcami moimi spostrzeżeniami, opiniami i zastrzeżeniami w zakresie funkcjonowania gminy, którymi się zajmuję wraz z członkami stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE (Facebook), wykorzystując do tego swój profil na FB (Facebook) oraz portal obywatelski LOKALSI.NET (lokalsi.net – Portal obywatelski subregionu zachodniego).

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami działającymi w organizacjach pozarządowych, administracji i sektorze prywatnym nauczyło mnie czerpać z różnorodności przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz osób defaworyzowanych, z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży, czy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we współpracy z lokalnymi liderami, samorządowcami i przedsiębiorcami, przyczyniła się do rozwoju mojej aktywności społeczno – zawodowej na rzecz dobra wspólnego.

Współpracując z wieloma partnerami i organizacjami realizowałem m.in.:

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami oraz samorządami przy realizacji kilkudziesięciu inicjatyw społecznych, w tym m.in. prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń; Uczestnictwo w kilkudziesięciu międzynarodowych, krajowych, regionalnych oraz lokalnych konferencjach, warsztatach, seminariach (również w roli prelegenta, panelisty, eksperta) w obszarze partycypacji, rewitalizacji, transformacji, polityk spójności oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym przyczyniają sie do większej skuteczności i efektywności w codziennej pracy;

WAŻNIEJSZE INICJATYWY/PROJEKTY

Jako inicjator LESZCZYNIADY, współpracuję od kilku lat przy pięciu edycjach gminnego dnia sportu z wieloma wolontariuszami, organizacjami, klubami sportowymi i firmami oraz gminą i MOSIRem.

2021/2023    Jako pomysłodawca i koordynator projektu dot. przywództwa „Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów”, wypracowaliśmy z grupą 20 liderek/liderów kilka inicjatyw dla mieszkańców powiatu rybnickiego;

Autor projektu samorządu województwa śląskiego pn. Śląskie. Zawodowcy (wartośc ok. 18 mln zł) w partnerstwie z 3 podmiotami prywatnymi, skierowanym na wsparcie uczniów i nauczycieli szkół o profilu zawodowym oraz przedsiębiorców;

Uczestnik projektu dla 10 liderów z Polski (2018) – wizyta studyjna w USA (Waszyngton, Denver, Burlington), organizowany przez Departament Stanu we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, dotyczącego budowania dialogu i rozwiązywania konfliktów w społecznościach oraz technik zarządzania na szczeblu lokalnym.

2016/2018      Ekspert ds. partycypacyjno-animacyjnych dla miasta Rybnika w projekcie Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji.  W ramach  zlecenia, m.in. świadczenie usług doradczych, przygotowanie opisów zamówie dla potrzeb projektu, nadzorowanie i ocena procesu planowania i realizacji inwestycji z udziałem lokalnej społeczności, opracowywanie programu animacyjno-partycypacyjnego oraz regulaminu konkursu na mikrogranty, doradztwo/warsztaty dla mieszkańców zdegradowanych dzielnic Rybnika;

2013/2015   Pomysłodawca projektu Województwa Śląskiego w partnerstwie z Miastem Żory i Powiatem Zawierciańskim, pt. Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej;

2013/2015      Pomysłodawca i koordynator projektu subregionalnego pn. Międzysektorowa współpraca, czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze, realizowany przez federację FOPSZ w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego dotyczącego wypracowania  zmian w prawie lokalnym w 8 samorządach;