Program BLASK wrócił w nowej odsłonie! Przedstawiamy Wam nasz nowy projekt: Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów!

Powiatowa Szkoła Lokalnych Liderów to kompleksowy program przywództwa lokalnego, doskonalenia umiejętności społecznych i wzmocnienia kompetencji liderskich, związanych przede wszystkim z obszarem zarządzania zespołem, grupą osób lub organizacją. Jest dedykowany liderom grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywistom i aktywnym społecznikom z terenu powiatu rybnickiego.
Nasi przyszli Liderzy zdobędą odpowiednie kompetencje i umiejętności, tak bardzo potrzebne do zarządzania zespołami, organizacjami i grupami nieformalnymi.

Głównym celem projektu jest wsparcie w rozwoju organizacji trzeciego sektora oraz grup nieformalnych i zapobieganie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój, doskonalenie kompetencji społecznych i podnoszenie wiedzy ich liderów.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie dla 20 lokalnych liderów cykl 4 szkoleń eksperckich, 5 warsztatów liderskich, 2 wizyt studyjnych, zindywidualizowany tutoring oraz konkurs na inicjatywy obywatelskie. Zorganizujemy coaching grupowy, gdzie nauczymy identyfikacji potrzeb i celów rozwojowych liderów oraz ich organizacji/zespołów.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zapraszamy do śledzenia naszych BLASKowiczów na Facebooku.